رئیس دانشگاه

از سال ۱۳۹۵ در سمت رياست واحد در دانشگاه آزاد اسلامي واحدآزادشهر فعاليت خود را آغاز نمودند.

نام و نام خانوادگي : دکتر سید مهدی حسینی
مدرك تحصيلي : دكتري عمران
مرتبه علمي : استاديار
سمت : رئيس واحد
ايميل : m.hosseyni@iauaz.ac.ir
تلفنهاي تماس با حوزه رياست : ۰۱۴۷۶۷۲۴۰۰۳

حيطه فعاليتها در حوزه رياست :
دراين حوزه ، اداره فناوری واطلاعات ، روابط عمومي, دفترامورحقوقي, دفتر حراست و اداره گزينش قرار دارد.

فناوری و اطلاعات :

یکی از حوزه های مهم در دانشگاه ، فناوری و اطلاعات می باشد که نگهداری سرورهای دانشگاه و پشتیبانی از نرم افزارها و سخت افزارهای واحد را بعهده دارد.
روابط عمومي :
يكى از حوزه هاى مهم ستادى دانشگاه دفتر روابط عمومى است. روابط عمومى عبارت است از بر قرارى ارتباط دوسويه درجهت اهداف سازمانى ,به عبارت ديگر, روابط عمومى علم اطلاع رسانى واطلاع يابى مى باشد. اگر بپذيريم كه مديريت مغز يك سيستم است, روابط عمومى قلب آن سيستم به شمار مى رود.
دفتر امور حقوقي :
اين دفتر انجام امور حقوقي از قبيل تهيه و تنظيم لوايح دفائيه ، پيش نويس قراردادها ، تنظيم اظهارنامه و دادخواست حضور دردادگاهها و محاكم و تعقيب پرونده ها و دعاوى ادارى ، استخدامى و مسائل مرتبط با حقوق كار بين كارگر و كارفرما و نظاير آن را بر عهده دارد .
دفتر حراست :
اين دفتر مسوليت امور حفاظتي- حراستي دانشگاه شامل : حفاظت پرسنلي(اساتيد ،كاركنان، دانشجويان )،اسنادومدارك،فيزيكي،IT، و…….را بر عهده دارد
اداره گزينش :
اين اداره عهده دار جمع آورى اطلاعات يا انجام بررسى ، مطالعه و تحقيقات لازم مربوط به گزينش افراد و تاييد صلاحيت آنها از جهات اخلاقى ، سياسى عقيدتى ، علمى و تخصصى براى استخدام در دانشگاه آزاد اسلامى مى باشد و هدف از گزينش جذب نيرو با اولويت بالاتر نسبت به نيروهاى همتراز خواهد بود