دانشکده علوم انسانی

ریاست دانشکده                                                                                           

نام و نام خانوادگی: مرجان نوری
                               

رشته تحصیلی: علوم اجتماعی

تاریخچه ی دانشکده

باید اشاره داشت که اصلی ترین رکن در دانشگاه جهت تحقق اهداف آموزشی عالی کشور و رفع نیاز جامعه به نیروی انسانی مختصص و تربیت افراد مستعد بر اساس الگوی برنامه ی توسعه کشور ، دانشکده ها و گروه های آموزشی هستند . در این راستا دانشکده ی علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر به عنوان نخستین و پیشگام ترین دانشکده به همّت مدیران محترم واحد به سال ۱۳۹۰ تاسیس شد و فعالیت رسمی خویش آغاز نمود . در حال حاضر ۵۰ کد رشته در مقاطع مختلف تحصیلی از کاردانی تا دکتری تخصصی با بیش از۳۰۰۰  دانشجو در این دانشکده به انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی مشغولند . علاوه بالغ بر ۴۴ نفر هیات علمی تمام وقت و ۱۰۰ استاد حق التدریس همکاری دارند . نکته ی شایان توجه آن که از میان اعضای هیات علمی تمام وقت ، ۹۰ درصد آنان مدرک دکتری یا دانشجوی دکترای تخصصی دارا هستند . نخستین رئیس دانشکده علوم انسانی ، دکتر کاظم شریعت نیا از اعضای هیات علمی گروه علوم تربیتی و روانشناسی بودن که مدتی در سمت ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر در حال انجام وظیفه بودند . بعد از ایشان ریاست دانشکده را دکتر علیرضا اسماعیلی از اعضای هیات علمی علوم اجتماعی و جامعه شناسی بر عهده گرفتند که تا سال ۱۳۹۲ ادامه داشت . ایشان مدتی به عنوان معاون آموزشی واحد بودند. بعد از آن در مهرماه ۱۳۹۲ ، دکتر محمد حاجی آبادی به عنوان سومین رئیس دانشکده علوم انسانی معرفی شد درسال ۱۳۹۶ خانم مرجان نوری بعنوان چهارمین رئیس دانشکده از سوی ریاست محترم واحد جناب آقای دکتر سید مهدی حسینی معرفی شده و در این دانشکده در حال انجام وظیفه می باشد .

وظایف دانشکده

_ آموزش نظری و علمی دانشجویان طبق برنامه ی مصوب .

_ انجام تحقیقات علمی بر حسب نیاز های اقتصادی ، اجتماعی و تکنولوژی کشور در چارچوب برنامه های دانشگاه .

_ تشکیل سمینارها و کنفرانس های علمی از طریق همکاری با واحد های ذی ربط دانشگاه .

_ ایجاد تسهیلات آموزشی و غیر آموزشی برای دانشجویان دانشکده .

_ برقراری روابط علمی و آموزشی با متخصصان و دانشگا های داخلی و تبادل اعضای هیات علمی و دانشجو از طریق همکاری با مقامات ذی ربط دانشگاه .

_ تامین اعضای آموزشی دانشکده و همکاری در این زمینه با سایر دانشکده ها در صورت لزوم .

_ انجام خدمات مختلف آموزشی ، دانشجویی و سایر خدمات با همکاری واحدهای ذی ربط .

_ پیش بینی نیروی انسانی مورد نیاز دانشکده و ارائه گزارش به مقامات ذی ربط دانشگاه .

_ همکاری با دفتر طرح و برنامه دانشگاه در تهیه و تنظیم بودجه سالانه دانشکده ، انجام امور مالی و اداری دانشکده در حدود اختیارات .

——————————————————————————————————————————-

کاردانی ناپیوسته و پیوسته

رديف كارداني ناپیوسته كارداني پيوسته( بدون پیش دانشگاهی)
۱ تربیت معلم آموزش و پرورش ابتدايي علمی – کاربردی حسابداري
۲ تربيت بدني – مربيگري علمی – کاربردی امور اداري
۳ تربيت بدني – مدیریت تربيت بدني
۴ حسابداري
۵ تربیت معلم آموزش زبان انگليسي
۶ امور گمركي
۷ امور دولتي
۸ تربیت معلم زبان و ادبيات فارسي
۹ علم اطلاعات و دانش شناسی

 

كارشناسي پيوسته

۱ حقوق
۲ حسابداري
۳ مديريت بازرگاني
۴ روانشناسي
۵ علوم ورزشی – علوم زیستی ورزش
۶ علوم قضايي
۷ علوم سياسي
۸ علوم اجتماعی جتماعي – پژوهشگري علوم اجتماعی
۹ الهیات و عارف اسلامي- فقه ومباني حقوق اسلامي
۱۰ علوم تربيتي – مديريت و برنامه ريزي آموزشی
۱۱ روابط سياسي (روابط ديپلماتيك)
۱۲ زبان و ادبيات فارسي
۱۳ دبيري الهيات و معارف اسلامي
۱۴ تاريخ
۱۵ مطالعات خانواده
۱۶ جغرافيا وبرنامه ريزي شهري

 

كارشناسي نا پيوسته

۱ علمی  کاربردی حسابداري
۲ مديريت بازرگاني
۳ آموزش و پرورش ابتدايي
۴ تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی
۵ تربيت بدني و علوم ورزشي مديريت و برنامه ريزي تربيت بدني
۶ آموزش زبان انگليسي
۷ آموزش دینی و عربی

 

كارشناسي ارشد
۱ حقوق خصوصي
۲ علوم اجتماعي- جامعه شناسي
۳ علوم اجتماعي- مردم شناسي
۴ جامعه شناسی انقلاب اسلامی
۵ مشاوره وراهنمايي
۶ روانشناسي عمومی
۷ روانشناسي شخصيت
۸ برنامه ريزي درسي
۹ علوم تربيتي- آموزش وپرورش ابتدايي
۱۰ علوم تربيتي- آموزش وپرورش پیش دبستانی
۱۱ مدیریت ورزشی
۱۲ مشاوره خانواده
۱۳ فیزیولوژی ورزشي- فيزيولوژي فعالیت بدنی و تندرستی
۱۴ زبان وادبيات فارسي
۱۵ زبان وادبيات فارسي – ادبيات تطبيقي(فارسي- عربي)
۱۶ الهیات و معارف اسلامی – تاريخ تمدن ملل اسلامي
۱۷ مدرسي الهيات و معارف اسلامي- اخلاق و تربيت اسلامي
۱۸ مدرسي الهيات و معارف اسلامي- تاريخ اسلام و ريشه هاي انقلاب اسلامي
۱۹ مدرسي الهيات و معارف اسلامي – فلسفه و كلام اسلامي
۲۰ نهج البلاغه-اصول الدين و معارف علوي
۲۱ عرفان اسلامی
۲۲ علوم سياسي
۲۳ اندیشه سیاسی در اسلام
۲۴ مطالعات منطقه اي- مطالعات خاورميانه و شمال آفريقا
۲۵ مطالعات منطقه اي- مطالعات خليج فارس
۲۶ مطالعات منطقه اي- مطالعات اروپا
۲۷ مطالعات منطقه اي – مطالعات آمريكاي شمالي
۲۸ مطالعات منطقه اي- مطالعات آسياي مركزي وقفقاز
۲۹ فقه ومباني حقوق اسلامي
۳۰ حقوق بين الملل

دکتری تخصصی

۱٫جامعه شناسی – جامعه شناسی اقتصادی و توصعه
۲٫جامعه شناسی – جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران
۳٫علوم سیاسی – سیاستگذاری عمومی
۴٫علوم سیاسی – اندیشه های سیاسی
۵٫برنامه ريزي درسي

 

تعداد اعضای هیات علمی

گروه آموزشی مربی / دانشجو دکتری استادیار دانشیار مجموع
علوم تربیتی و روانشناسی ۱ ۶ ۱ ۸
الهیات و معارف اسلامی ۱ ۸ ۹
زبان انگلیسی ۲ ۲
حقوق ۳ ۳
ادبیات فارسی ۱ ۲ ۳
تربیت بدنی ۲ ۱ ۳
علوم سیاسی ۷ ۷
علوم اجتماعی/جامعه شناسی ۴ ۷ ۱۱
حسابداری / مدیریت ۲ / ۳ ۵