معاون آموزشی

از سال ۱۳۹۵ در سمت معاونت آموزش در دانشگاه آزاد اسلامي واحدآزادشهر فعاليت خود را آغاز نمودند.

نام و نام خانوادگي : طاهر شاهی

سمت : معاونت آموزش

تلفنهاي تماس با معاونت آموزش : ۰۱۷۳۵۷۲۵۸۲۳

حيطه فعاليتها در حوزه معاونت آموزش :

حوزه معاونت آموزشی :
نگاهی به فعالیت های آموزشی آموزش عالی کشور در چند دهه اخیر نشان می دهد که گسترش کمی دانشگاهها ، با عنایت به تعداد دانشجو و تنوع رشته ها ، در حد لازم صورت گرفته است . از این رو سیاست کلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر اهتمام در جهت ارتقای کیفی در تمام سطوح و مقاطع به ویژه تحصیلات تکمیلی می باشد . موفقیت قطعی در این زمینه استفاده بهینه از فن شناسی روز خواهد بود .
الف ) اهداف :
۱٫ ارتفای سطح کیفی آموزش و تدارک برنامه های تامین کننده استانداردهای آموزشی
۲٫ ارائه بهترین الگوههای ارزشیابی آموزشی همخوان با دانشگاههای بزرگ و جامع
۳٫ شناسایی وضع موجود آموزش و ترسیم برنامه بلند مدت توسعه آموزشی
۴٫ کنترل و بررسی روند توسعه و تحول واحد با اصول و مبانی برنامه ریزی استراتژیک
ب ) سیاست ها :
۱٫ جذب منابع کافی برای برنامه ریزی کمی و کیفی آموزشی
۲٫ بستر سازی مناسب برای ارتقای و گسترش آموزش در سطح منطقه و شاخص های بین المللی
۳٫ توجه بیشتر به رعایت استاندارهای کیفی آموزش
۴٫ جذب هیات علمی متخصص و متناسب با نیازهای واحد ( استادیار به بالا )
۵٫ فراهم آوردن شرایط لازم جهت ارتقای هیات علمی
۶٫ پیش بینی تاسیس دانشکده در تمام گروههای آموزشی
۷٫ پیش بینی جذب هیات علمی پژوهشی
۸٫ استراتژی های مربوط به توسعه رشته ها مخصوصاً در دوره تحصیلات تکمیلی
۹٫ تاکید بر تکریم ارباب رجوع
شرح وظایف :
۱٫ نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها و مقررات آموزشی
۲٫ نظارت بر عملکرد گروههای آموزشی
۳٫ نظارت بر عملکرد دانشکده های تابعه
۴٫ بررسی سطح پیشرفت علمی و عملی دانشجویان گروههای مختلف
۵٫ جذب و استخدام اعضای هیات علمی در گروههای مختلف آموزشی
۶٫ توسعه و گسترش رشته های تحصیلی دانشگاه
۷٫ انجام تمام امور مربوط به پذیرش دانشجویان
۸٫ تشکیل و تنظیم و نگهداری پرونده تحصیلی دانشجویان
۹٫ تهیه دستورالعمل های لازم در زمینه ثبت نام هر نیمسال
۱۰٫ ایجاد و راه اندازی شبکه های انتخاب واحد و یا حذف و اضافه بصورت اینترنتی
۱۱٫ انجام مبادلات علمی و دانشگاهی در سطوح داخلی و خارجی دانشگاه
۱۲٫ تنظیم فهرست دانشجویان ممتاز
۱۳٫ تنظیم آمار دانشجویان رشته های مختلف و آمار کل دانشجویان
۱۴٫ برگزاری کلیه امتحانات پایان ترم و آزمون های سراسری