کاردانی ناپیوسته – کاردانی پیوسته

رديف

كارداني ناپیوسته

كارداني پيوسته( بدون پیش دانشگاهی)

۱

تربیت معلم آموزش و پرورش ابتدايي

علمی – کاربردی حسابداري

۲

تربيت بدني – مربيگري

علمی – کاربردی كامپيوتر- نرم افزار کامپیوتر

۳

تربيت بدني – مدیریت

علمی – کاربردی امور اداري

۴

حسابداري

علمی – کاربردی تاسيسات – تهويه مطبوع

۵

كارداني فني تاسيسات تهویه و تبرید

تربيت بدني

۶

معماري

صنايع غذايي-كنترل مواد غذايي

۷

تربیت معلم آموزش زبان انگليسي

نقشه برداري

۸

علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر

علمی – کاربردی الکتروتکنیک – برق صنعتی

۹

امور گمركي

علمی – کاربردی نقشه کشی معماری- معماری

۱۰

امور دولتي

علمی – کاربردی امور دامی- تکنولوژی پرورش دام

۱۱

تکنولوژی محیط زیست

علمی – کاربردی ساختمان – کارهای عمومی ساختمان

۱۲

كارداني فني مخابرات

 

۱۳

تكنولوژي مواد غذايي

 

۱۴

صنايع قند سازي

 

۱۵

تكنولوژي توليدات گياهي

 

۱۶

تكنولوژي توليدات دامي

 

۱۷

تكنولوژي شيلات

 

۱۸

کاردان فنی کارهای عمومی ساختمان

 

۱۹

هنرهاي تجسمي – گرافيك

 

۲۰

تکنولوژی مرتع و آبخيزداري

 

۲۱

تکنولوژی جنگلداري

 

۲۲

علمی کاربردی فرش دستباف

 

۲۳

تربیت معلم زبان و ادبيات فارسي

 

۲۴

علم اطلاعات و دانش شناسی

 

۲۵

مردم شناسي

 

 

تربیت معلم آموزش ديني و عربي