معاون دانشجویی و فرهنگی

مشخصات فردی : هادی کوهساری

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی میکروبیولوژی

مرتبه علمی : استادیار

ایمیل:hadikoohsari@yahoo.com

آدرس: استان گلستان : شهرستان آزادشهر- خیابان شهیدرجایی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهرـتلفن: ۰۱۷۳۵۷۲۵۹۲۵

سوابق تحصیلی:

رشته تحصیلی کارشناسی :زيست شناسي ميكروبيولوژي

دانشگاه محل تحصیل :دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگان

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد : زيست شناسي ميكروبيولوژي

دانشگاه محل تحصیل:دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان

رشته تحصیلی دکتری : زيست شناسي ميكروبيولوژي

دانشگاه محل تحصیل :دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم وتحقيقات تهران