ارتباط با باشگاه

   تاریخ انتشار : ۱۹ اسفند ۱۳۹۵    دیدگاه : 0    نویسنده : admin   کد نوشته : 864   موضوع : علمی و پژوهشی  

* به سایت www.bpj.ir  یا رئیس باشگاه پژوهشگران واحد آقای دکتر ابوالقاسم سراج مراجعه شود.

تماس با باشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر، ساختمان نعیم (مرکز رشد)، دفتر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان. تلفکس: ۰۱۷۳۵۷۲۹۸۳۹