مسئول امور دانشجویی

   تاریخ انتشار : ۲۷ بهمن ۱۳۹۵    دیدگاه : 0    نویسنده : admin   کد نوشته : 722   موضوع : مديريت امور دانشجويي  

 نام و نام خانوادگي: مهدي محمدي

مدرك تحصيلي : ليسانس ادبيات فارسي

تلفن : ۶-۰۱۷۳۵۷۲۲۲۲۳

 

امور دانشجویی دانشگاه یکی از بخش های حوزه معاونت دانشجویی بوده و در راستای تحقق اهداف متعالی دانشگاه از قبیل کیفیت محوری و ارتقاء سطح علمی و فرهنگی دانشجویان و به تبع آن به منظور رفع مشکلات دانشجویان و ارتقاء تسهیلات رفاهی و کمتر شدن دغدغه خانواده های محترم آنان ، اقدام به ارائه تسهیلات و خدمات به دانشجویان به شرح ذیل می نماید:

شرح وظایف :

۱– نظارت و رسیدگی به امور سلف سرویس

۲- نظارت و رسیدگی به امور بوفه دانشجویی

۳- نظارت و ساماندهی سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویان

۴- رسیدگی به مسائل و مشکلات خوابگاه دانشجویی و مرتفع نمودن آن ها

۵-  توزیع کارت های دانشجویی و اتوماسیون تغذیه

۶- فعال نمودن کارت های اتوماسیون تغذیه

۷-تنظیم برنامه غذایی ماهانه سلف سرویس و رفع و مشکلات دانشجویان در خصوص اتوماسیون تغذیه

۸- صدور کارت اتوماسیون تغذیه و در صورت مفقود و يا مخدوش شدن، صدور كارت المثنی

۹- جمع آوری و تحویل مدارک تخفیف شهریه دو دانشجویی و ….. و تهیه لیست جهت طرح در کمیته تخفیف

۱۰- برگزاری جشن های فارغ التحصیلی

۱۱- برگزاری اردوی تفریحی  و زیارتی برای دانشجویان خوابگاه