دفتر برنامه ریزی آموزشی

   تاریخ انتشار : ۲۶ بهمن ۱۳۹۵    دیدگاه : 0    نویسنده : admin   کد نوشته : 694   موضوع : معاونت آموزشی  

طراحی و برنامه ریزی دروس هر ترم تحصیلی
نظارت بر فعالیت مدیران گروه