اطلاعیه های امور مالی

   تاریخ انتشار : ۲۶ بهمن ۱۳۹۵    دیدگاه : 0    نویسنده : admin   کد نوشته : 622   موضوع : امور مالی  

اطلاعیه ها

مدارک لازم جهت بهره مندی از تخفیف شهریه دو دانشجوئی

الف: با شرط شاغل به تحصیل بودن یک دانشجو در واحدی دیگر

۱ -ارائه اصل شناسنامه هردودانشجو به انضمام فتوکپی از صفحات اول و دوم

۲- ارائه گواهی اشتغال به تحصیل دانشجوی واحد دیگر با اعتبار نیمسال تحصیلی جدید

۳- دریافت فرم تخفیف از امور دانشجویی ، تکمیل و تایید توسط مسئول رشته مربوط

ب: با شرط شاغل به تحصیل بودن هردو دانشجو در واحد آزادشهر

۱ -ارائه اصل شناسنامه هردودانشجو به انضمام فتوکپی از صفحات اول و دوم

۲- دریافت فرم تخفیف از امور دانشجویی، تکمیل آن و تایید توسط مسئول رشته مربوط