امور شهریه دانشجویی

   تاریخ انتشار : ۲۶ بهمن ۱۳۹۵    دیدگاه : 0    نویسنده : admin   کد نوشته : 620   موضوع : امور مالی  

امور شهریه دانشجوئی

معرفی همکارن امور شهریه:

علی کاظمیان

شرح وظایف:

الف- پاسخگوئی و رسیدگی به مشکلات مالی و شهریه دانشجویان بصورت مراجعات حضوری و یا تماس تلفنی

ب- آماده سازی سیستم رایانه ای شهریه جهت ثبت نام و انتخاب واحد در آغاز هر ترم تحصیلی

تنظیم جدول شهریه بر اساس آخرین بخشنامه سازمان

ثبت کمک شهریه سهم بنیاد شهید و امور ایثارگران برابر قرارداد فی مابین

ثبت کمک شهریه سهم سازمان بهزیستی برابر قرارداد فی مابین

ثبت تخفیفات شهریه برابر بخشنامه شامل تخفیفات ورزشی ، خانواده بیش از یک دانشجو ، رتبه علمی و

ثبت وام وزارت علوم طبق لیست ارسالی از صندوق رفاه دانشجوئی

ج- بررسی پرونده مالی دانشجویان فارغ التحصیل ، انتقالی ، اخراجی و انصرافی در حداقل زمان و ارسال پرونده به دوایر مربوطه

د- استرداد طلب دانشجویان بستانکار پس از تسویه حساب نهائی و دریافت شماره حساب بانکی جهت واریز وجه طلب

ه- صدور گواهی اعلام شهریه برای دانشجویان متقاضی