تدارکات

   تاریخ انتشار : ۲۶ بهمن ۱۳۹۵    دیدگاه : 0    نویسنده : admin   کد نوشته : 608   موضوع : امور اداری  

تداركات واحد :
اين بخش كليه اقدامات مربوط به تهيه نيازمنديها اعم از كالا و خدمات نگهداري و مديريت انبارها و واگذري اجناس مورد نياز به بخش هاي مختلف دانشگاه را زير نظر مدير اداري و با هماهنگي مدير مالي به انجام ميرساند.