دبیرخانه

   تاریخ انتشار : ۲۶ بهمن ۱۳۹۵    دیدگاه : 0    نویسنده : admin   کد نوشته : 606   موضوع : امور اداری  

اهم فعالیت:

– دریافت و ثبت نامه های وارده و صادره از واحدهای دانشگاهی ، مؤسسات دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی .

– تفکیک و توزیع نامه ها ، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها ، دستورات کتبی اداری ، دعوت نامه ها اعم از صادره و وارده .

– ارسال نامه و بسته های پستی و اخذ قبوض مربوطه .

– انجام امور بایگانی مکاتبات عادی به صورت روزانه به منظور حفظ سوابق پرونده ها و مکاتبات .

– انجام امور تحریرات (پیش نویس هایی که توسط قسمت های مختلف تهیه می گردد) .