مدیر امور اداری

   تاریخ انتشار : ۲۶ بهمن ۱۳۹۵    دیدگاه : 0    نویسنده : admin   کد نوشته : 602   موضوع : امور اداری  

نام و نام خانوادگی: محسن چورلی

رشته تحصیلی : حسابداری

تماس مستقیم با مدیر اداری : ۰۱۷۳۵۷۲۱۴۱۹

آدرس الکترونیکی mohsen.chorli@gmail .com

شرح وظايف مديريت امور اداري :

• رسيدگي و انجام امور مربوط به بررسيهاي سازماني و پيش بيني و تأمين كادر نيروي انساني مورد نياز دانشگاه
• تعيين و تشخيص پستهاي سازماني واحدهاي تابعه با همكاري واحدهاي ذيربط
• مراقبت در امر حضور و غياب كاركنان دانشگاه و طراحي سيستم‌هاي مكانيزه حضور و غياب
• انجام امور استخدامي و صدور احكام كاركنان دانشگاه با رعايت قوانين و مقررات استخدامي
• صدور حكم استخدامي ، تغيير ضريب حقوق و مزايا ، ارتقاء گروه ، ترفيع و رتبه‌‌‌‌‌ علمي ، انتصاب ، اشتغال ، مأموريت، تعليق ، بازنشستگي ، موظف و غيره
• اجراي قوانين و مقررات ، آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي انضباطي مورد عمل و رسيدگي به تخلفات اداري مطابق دستورالعمل مربوطه
• تهيه آمار كاركنان و انتقال آن به كارتهاي كاردكس و كامپيوتري جهت نگهداري و ارائه به مقامات مافوق
• تهيه و تنظيم و نگهداري حفظ و حراست پرونده‌هاي استخدامي و تهيه و جمع‌اوري آمار و اطلاعات پرسنلي مورد نياز واحد‌ها و نيز مايحتاج دانشگاه اعم از لوازم و مواد با رعايت كامل مقررات مالي
• انجام تداركات لازم جهت تأمين سوخت ، آب و برق حفظ وسائل و تجهيزات مصرف نشدني دستگاههاي تأسيساتي و حرارتي و ارتباطي
• خريد مايحتاج دانشگاه طبق مقررات قانوني مربوطه
• تهيه و تنظيم و نگهداري دفاتر كالا و اسناد خريد
• انبارداري و تهيه و تنظيم دفاتر انبار
• توزيع و تحويل كالاهاي مورد درخواست به واحدها و گروههاي متقاضي
• سفارش امور چاپي مطابق مقررات موضوعه
• نگهداري و تعمير و حفظ و حراست ساختمان و تأسيسات ، تجهيزات و وسائل و ساير لوازم غير مصرفي و انجام دادن اقدامات احتياطي اوليه در موقع بروز حوادث
• انجام ساير امور مرتبط

براي انجام امور فوق و بهينه سازي و استفاده از حداكثر بهره وري در دانشگاه تمام سعي و تلاش خود را معطوف به شعار رياست محترم دانشگاه در اولين روز نشست با همكاران يعني تحقق كرامت والاي انساني در دانشگاه مصروف خواهيم داشت كه زير بناي ساير امور مي باشد و خوشبختانه با ايجاد طرح مودت يك گام به اين هدف بزرگ كه رسالت پيامبر عظيم الشان است و با سال نام گذاري آن ستوده خلقت تقارن دارد برداشته ايم