مدیر امور دانشجویی

   تاریخ انتشار : ۱۲ بهمن ۱۳۹۵    دیدگاه : 0    نویسنده : admin   کد نوشته : 574   موضوع : مديريت امور دانشجويي  

مشخصات : عبدالله مفيدي

تحصيلات : فوق ليسانس مديريت دولتي

تلفن تماس:  ۰۱۷۳۵۷۳۴۶۰۹

پست الكترونيك: ab_mofidi@yahoo.com/ab.mofidi@gmail.com

 

مديريت امور دانشجويي:

دانشگاه آزاد اسلامی‌ همزمان با ایفای نقش اساسي در فعاليت‌هاي علمي، تحقيقاتي و فرهنگی، ارائه خدمات بهینه ي دانشجویی را همواره مورد توجه قرار داده و عهده دار این مسئولیت مهم و اساسي است.

مديريت امور دانشجويي عهده دار سياستگذاری، برنامه ريزی و سازماندهی امور رفاهی، معیشتی، روان شناختی و اجتماعی، امور تشكل هاي دانشجويي و ارائه خدمات به دانشجويان مي باشد. نظارت برحسن اجرای آیین نامهها و ضوابط اجرایی ، ارتقای امور و بهبود وضعیت دانشجويان در خوابگاه دانشجویی، رسیدگی به مسائل و مشکلات دانشجویان بخصوص دانشجويان شاهد و ايثارگر و همچنين تعيين خط مشیهای کلی در مسائل امور رفاهی، امور فوق برنامه، مشاوره و راهنمايي و انجام امور نقل و انتقالات دانشجويان و  از ديگر وظایف این دفتر میباشد.

از طرفي با توجه به قداست علم و اخلاق در محیطهای آموزشی و پژوهشی در نظام اسلامي، دانشجو نيز مکلف است در طول زمان تحصیل از ارتکاب اعمالي که خلاف شئون و حیثیت دانشجويي باشد، خودداری نماید. لذا رسیدگی به جرائم عمومی و آموزشيدانشجو به عهدهی کمیته انضباطي دانشجويي بوده و مدير دانشجويي به عنوان دبير، عضو اين كميته مي باشد.

 

شرح وظايف:

– ارائه خدمات رفاهي به دانشجويان (وام، امور بيمه، نامه‌هاي مورد نياز دانشجو و … )

– ساماندهي امور تغذيه(برنامه ريزي غذايي، پيگيري تهيه اقلام و مواد مورد نياز، نظارت بر آشپزخانه و …)

– برنامه‌ريزي و انجام فرايند اسکان دانشجويان در خوابگاه در هر ترم تحصيلي

– جمع آوری اطلاعات و آمار  و تنظیم گزارش مربوط به فعالیت های حوزه معاونت دانشجوئی

– نظارت و رسيدگي به امور اجرايي خوابگاه، ساماندهي بهداشت اماکن دانشجويي و برگزاري مراسمات مذهبي و اردوهاي دوره اي

– انجام امور نقل و انتقالات دانشجويي در هر نيمسال تحصيلي

– پيگيري و تأييد امور وام هاي ‌‌صندوق رفاه دانشجويان(وام ازدواج، انواع وام هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت با بازپرداخت بعد از فراغت از تحصيل)

– برون‌سپاري مراکز خدمات رفاهي مانند: بوفه، انتشارات، آب ميوه گيري و… و نظارت بر حسن عملکرد آن‌ها

– صدور نامه‌هاي مورد نياز دانشجويان و تأييد درخواست اسکان دانشجويان ميهمان در خوابگاه دانشجويي

– انجام تسويه حساب‌ دانش‌آموختگان در مقاطع تحصيلي مختلف

– پاسخگويي به استعلام هاي سازمان ها

– رسيدگي به تخلفات دانشجويان متخلف از طريق كميته انضباطي دانشجويي