نشريات دانشجويي

   تاریخ انتشار : ۱۱ بهمن ۱۳۹۵    دیدگاه : 0    نویسنده : admin   کد نوشته : 537   موضوع : امور فوق برنامه  

نشريات دانشجويي:

طي سالهاي گذشته دو نشريه به نام هاي “تذكره” و “سجاده عشق” در حوزه دفتر فرهنگ و كانون قرآن و عترت دانشگاه، بصورت ماهانه به چاپ مي رسيد كه با توجه به تغييرات ساختاري در چارت سازماني واحد و جابجايي نيروهاي مسئول، چاپ ماهنامه هاي فوق به تأخير و پس از آن نيز ادامه حيات پيدا نكرد.

نگرش حوزه دانشجويي و فرهنگي واحد به نشريات، نگرش دانشجو محور بوده و تلاش شده است تا مديريت و مسئوليت كليه اقدامات در امور نشريه به عهده خود دانشجويان قرار داده شود. لذا با جلسات متعدد و گفتگوهاي انجام گرفته، اولين نشريه(گاهنامه) دانشجويي به نام “سدّ” توسط تعدادي از دانشجويان از رشته هاي مختلف به مدير مسئولي آقاي عرفان حكيمي دانشجوي كارشناسي رشته حقوق در ديماه ۱۳۹۵ چاپ و توزيع گرديد.

حوزه دانشجويي و فرهنگي دانشگاه، مجوزها و تسهيلات لازم و راهكارهاي اداري و سازماني چاپ نشريه دانشجويي را با همكاري دانشجويان پيگيري نموده و از دانشجويان علاقمند به فعاليت در راه اندازي نشريه با عناوين، ويژگيها و اهداف متفاوت دعوت بعمل مي آورد.