امورتغذیه و سلف

   تاریخ انتشار : ۱۱ بهمن ۱۳۹۵    دیدگاه : 0    نویسنده : admin   کد نوشته : 488   موضوع : امور دانشجويي  

امور تغذيه و سلف سرويس:

آشپزخانه و سلف سرويس دانشگاه در مساحت ۹۰۰ متر مربع و ظرفيت ۴۲۰ نفر و توجه جدي به اصول بهداشتي در امر ارائه تغذيه سالم و متنوع به دانشجويان، سير فعاليت صعودي داشته بطوريكه هم اكنون ۸ نوع غذا در سلف سرويس به قيمت ۸۰۰۰ ريال و ۱۸ نوع غذا در بوفه دانشگاه با قيمتي پايين تر از نرخ بازار به دانشجويان عرضه مي شود. تعداد زيادي از دانشجويان، اساتيد و كاركنان اين واحد دانشگاهي، از خدمات اين مجموعه در شش روز هفته بهره مند مي شوند.

پس از صدور و تحويل كارت دانشجويي و فعال نمودن آن توسط مسئول امور دانشجويي و يا مدير دانشجويي، دانشجويان مي تواند با شارژ مبلغ دلخواه، از طريق اتوماسيون تغذيه( ۷۲ ساعت قبل) اقدام به رزرو غذا در روزهاي حضور در دانشگاه نمايند.