اداره دانش آموختگان

   تاریخ انتشار : ۱۱ بهمن ۱۳۹۵    دیدگاه : 0    نویسنده : admin   کد نوشته : 468   موضوع : مديريت امور دانشجويي  

نام و نام خانوادگي : آقاي سيد مرتضي ميرزائي
ســمــت : رئيس اداره دانش آموختگان
شروع همکاري : ۱۳۷۹
شماره تماس : ۰۱۷۳۵۷۲۲۲۲۵
داخلي : ۲۲۶-۳۰۹
مـيـزان تحصيلات : کارشناسي ارشد

مدارک مورد نیاز دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد

مدارک مورد نیازجهت صدور گواهینامه موقت و دانشنامه دانش آموختگان واحد آزادشهر

۱– دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد مبلغ ۱۷۰۰۰۰ ریال بحساب سیبا ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ بانک ملی شعبه زبر جد تهران بحساب سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واریز نموده و فیش آن را به بایگانی آموزش تحویل نمائید .

۲ – اخذ دو عدد تمبر مالیاتی هرکدام به ارزش ۱۰۰۰۰ریال از بانک ملی

۳ – عکس ۴*۳ تمام رخ چهار قطعه (نوشتن نام، نام خانوادگی ، رشته و سال ورود در پشت عکس و پاکت عکس الزامی است)

۴ – اصل مدرک پایه به همراه دو برگ تصویر آن

۵- دو برگ تصویر کارت ملی

۶- دو سری تصویر شناسنامه از تمامی صفحات

۷- یک برگ کارت دانشجویی

۸- یک برگ صورت جلسه دفاعیه

۹- تصویر ریز نمرات دوره کارشناسی وکاردانی یک سری

مدارک مورد نیاز فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی

مدارک مورد نیازجهت صدور گواهینامه موقت و دانشنامه دانش آموختگان واحد آزادشهر
۱– دانش آموختگان مقطع کارشناسی مبلغ ۱۵۰۰۰۰ ریال بحساب سیبا ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ بانک ملی شعبه زبر جد تهران بحساب سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واریز نموده و فیش آن را به بایگانی آموزش تحویل نمائید .

۲ – اخذ دو عدد تمبر مالیاتی هرکدام به ارزش ۱۰۰۰۰ریال از بانک ملی

۳ – عکس ۴*۳ تمام رخ چهار قطعه (نوشتن نام، نام خانوادگی ، رشته و سال ورود در پشت عکس و پاکت عکس الزامی است)

۴ – اصل مدرک پایه به همراه دو برگ تصویر آن

۵- دو برگ تصویر کارت ملی

۶- دوسری تصویر شناسنامه از تمام صفحات  .

۷- یک برگ کارت دانشجویی

 

مدارک مورد نیاز دانش آموختگان مقطع کاردانی

مدارک مورد نیاز جهت صدور گواهینامه موقت و دانشنامه دانش آموختگان واحد آزادشهر

۱– فارغ التحصیلان مقطع کاردانی مبلغ ۷۰۰۰۰ ریال بحساب سیبا ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ بانک ملی شعبه زبر جد تهران بحساب سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واریز نموده و فیش آن را به بایگانی آموزش تحویل نمائید

۲ – اخذ دو عدد تمبر مالیاتی هرکدام به ارزش ۱۰۰۰۰ریال از بانک ملی

۳ – عکس ۴*۳ تمام رخ چهار قطعه (نوشتن نام، نام خانوادگی ، رشته و سال ورود در پشت عکس و پاکت عکس الزامی است)

۴ – اصل مدرک پایه به همراه دو برگ تصویر آن

۵- دو برگ تصویر کارت ملی

۶- دوسری تصویر شناسنامه از تمام صفحات  .

۷- یک برگ کارت دانشجویی

 

 

دانشجویان محترم در ترم آخر می بایست ۱۵ روز قبل از شروع فرجه های امتحانی جهت تکمیل پرونده فارغ التحصیلی به بایگانی آموزش مراجعه نمایند.

مراحل کار فارغ التحصیلی

۱- دانشجویان ترم آخر پس از ثبت آخرین نمره درسی در سایت می بایست جهت اعلام فارغ التحصیلی کارشناس آموزش وتکمیل پرونده به بایگانی آموزش  مراجعه نماید.

۲- پس از اینکه کارشناس فرمهای فارغ التحصیلی را انجام داده وپرونده را تکمیل وبه اداره  امور دانش آموختگان ارسال کردنددانش آموخته باید فرم تسویه حساب را از اداره امودانش آموختگان جهت امضاء از قسمتهای مربوطه تحویل وپس از امضاء کامل در پرونده قراردهد

۳- دو هفته پس از تحویل فرم تسویه حساب به اداره امور دانش آموختکان ، دانش آموختگان  محترم می توانند با مراجعه به سایت امور دانش آموختگان  از حاضر بودن مدرک خود مطلع شده و در صورت صدور جهت اخذ به واحد مراجعه نمایند .

۴- شش ماه پس از صدور گواهینامه موقت فارغ التحصیلان محترم می توانند با مراجعه به سایت امور دانش آموختگان از حاضر بودن داشنامه خود مطلع شده و در صورت صدور جهت اخذ با ارائه گواهینامه موقت به اداره امور دانش آموختگان جهت اخذ دانشنامه پایان تحصیلات مراجعه نمایند.

تذکر:

۱- دانش آموختگان استفاده کننده از وام صندوق رفاه پس از تسویه حساب مالی باید به اداره دانش آموختگان اطلاع داده تا دانشنامه جهت تایید صادر شود.

۲- دانش آموختگان ذکور (مشمول) جهت اخذ مدرک (موقت و دانشنامه) به سایت بخشنامه نظام وظیفه مراجعه نمایند.

۳-تحویل مدرک فقط به خود شخص یا پدرش ویا وکالتنامه محضری می باشد

انواع ریزنمرات:

الف) ریزنمرات داخلی: ریز نمراتی است که به منظور بهره برداری موسسات یا ادارات و یا سایر ارگانها داخل کشور مورد استفاده قرار میگیرد.

ب) ریزنمرات خارجی: ریزنمراتی است که به منظور ادامه تحصیل در خارج  ازکشور مورد استفاده قرار می گیرد.این ریز نمرات باید به تایید سازمان مرکزی داشگاه  برسد.

 

 نحوه درخواست:

الف) برای درخواست ریز نمرات داخلی معمولا احتیاجی به حضور دانشجویان نمی باشد و معمولا از طریق استعلام ارگان مورد نظر از واحد دانشگاهی محل تحصیل دانشجو انجام می پذیرد.

ب) برای درخواست ریزنمرات خارج از کشور مدارک ذیل مورد نیاز می باشد:

۱- تصویر دانشنامه

۲- تصویرمدرک تحصیلی

۳- فرم درخواست و فیش واریزی به مبلغ ۷۰۰۰۰ریال به شماره حساب۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴

 

دستورالعمل صدورگواهینامه و دانشنامه المثنی

مفقود شدن مدارک :

در رابطه با مفقود شدن ،مدارک المثنی ،با شرا یط ذیل صادر خواهد شد:
۱-اخذ تعهد از دانش آموخته مبنی بر عودت مدرک به دانشگاه در صورت پیدا شدن و قبول مسئولیت سوء استفاده از مدرک مربوطه.

۲-اعلام مفقود شدن مدرک به سازمان مرکزی  توسط واحد دانشگاهی.

۳-انجام تشریفات مربوط به اعلام مفقود شدن مدارک.

۴-اخذ هزینه های مرتبط با صدور مدرک المثنی.

۵-تنظیم و ارسال مدارک لازم جهت صدور مدرک المثنی از سوی واحد به سازمان مرکزی.

توضیح بند ۱:

فارغ التحصیل متعهد می گردد ادعای وی خلاف نبوده و در صورت پیدا شدن مدرک ،مراتب را به دانشگاه اعلام نماید.

توضیح بند۲:

پس از اعلام مفقود شدن مدرک اعم از گواهینامه ،دانشنامه و گواهی مصوب و اخذ تعهد از دانش آموخته لازم است واحد دانشگاهی در اسرع وقت مراتب را با ذکر شماره ثبت مدرک به دفتر امور دانش آموختگان سازمان مرکزی ،اعلام نماید تا موضوع در بانک اطلاعات دانش آموختگان درج شود تا از سوء استفاده احتمالی جلوگیری شود.

توضیح بند۳:

۳-۱تهیه یک برگ استشهاد محلی که حداقل به امضای سه نفر رسیده باشد.

۳-۲تائید یکی از امضاها،توسط دفاتر اسناد رسمی.

۳-۳تهیه آگهی فقدان مدرک تحصیلی .

۳-۴ نشر آگهی در یکی از روز نامه های کثیر الانتشار در سه نوبت (.هر دو هفته یک بار با هزینه شخصی دانش آموخته)وتسلیم اصل روزنامه ،به واحد دانشگاهی.

توضیح بند۴:

با توجه به هزینه های مربوط به صدور مدرک المثنی ،برای صدور دانسنامه و گواهینامه مصوب، دانش آموخته می بایست مبلغ یک میلیون ریال به شماره حساب ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴سیبا- نزد بانک ملی، به نام سازمان مرکزی دانشگاه آزاداسلامی واریز نماید وقبض آن را تحویل واحد نماید.

۵-در صورت انجام مراحل بند۱تا۴ واحد دانشگاهی می تواند به شرح ذیل نسبت به در خواست دانش آموخته و ارسال مدرک به سازمان مرکزی اقدام نماید.

الف-گواهینامه موقت:

در صورتیکه دانش آموخته گواهینامه موقت خود را مفقود نموده باشد با انجام مراحل بند ۱ تا۳ مدرک گواهی موقت  تحویل خواهد شد.

توجه۱:مدرک موقت یک بار صادر می شود و المثنی ندارد.

توجه۲:درصورت مفقودی مدرک موقت ، هزینه موضوع بند ۴ اخذ نخواهد شد .

ب دانشنامه و گواهینامه های مصوب:

در صورتیکه دانشنامه و یا گواهی مصوب دانش آموخته مفقود گردیده باشد دانش آموخته می بایست مراحل ۱تا ۴ را انجام داده و واحد دانشگاهی کلیه مدارک مربوطه (استشهاد محلی ،آگهی روزنامه ،اصل فیش پرداختی ،تصویر تعهدنامه فارغ التحصیل را به همراه مدرک المثنی صادره ، جهت بررسی و تائید نهایی به دفتر دانش آموختگان ساز مان مرکزی ارسال، تا تایید گردد.

 

تغییرمشخصات شناسنامه ای دانش آموخته:

درصورتیکه مشخصات شناسنامه ای به استناد رای دادگاه و سند رسمی اداره ثبت احوال تغییرنماید اصلاح مدرک برای دانش آموخته به شرح ذیل خواهد بود:

۱-درصورتیکه دانشنامه برای دانش آموخته صادر نشده باشد واحد دانشگاهی می تواند پس از احراز تغییر مشخصات شناسنامه ای دانش آموخته ، دانشنامه را بدون هیچگونه هزینه ای با مشخصات جدید صادر و به همراه تصویربرابر اصل شده رای دادگاه و تمام صفحات شناسنامه جدید ،برای تایید به سازمان مرکزی ارسال نماید.

 

۲-درصورتیکه تغییرات شناسنامه ای بعداز صدور دانشنامه انجام شده باشد دانش آموخته می بایست مبلغ یک میلون ریال بابت صدور مدرک با مشخصات  شناسنامه جدید ، به حساب سیبای بانک ملی۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ به نام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واریز و واحد دانشگاهی مدارک لازم را شامل دانشنامه ویا گواهینامه مصوب قبلی ،تصویر برابر اصل شده رای دادگاه ، تمامی صفحات شناسنامه وفیش مبلغ واریزی را جهت ابطال مدرک قبلی و تایید مدرک جدید به سازمان مرکزی ازسال نماید.

 

لازم به ذکر است مدرک المثنی به هر علت فقط یک بار صادر می گردد و مجددا مدرک دیگری صادر نخواهد شد.