رشته های موجود

   تاریخ انتشار : ۲۵ دی ۱۳۹۵    دیدگاه : 0    نویسنده : admin   کد نوشته : 34   موضوع : دکتری  

۱ جامعه شناسی – جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
۲ جامعه شناسی – جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران
۳ علوم سیاسی – سیاستگذاری عمومی
۴ علوم سیاسی – اندیشه های سیاسی
۵ علوم و صنایع غذایی – تکنولوژی مواد غذایی
۶ علوم و صنایع غذایی – شیمی مواد غذایی
۷ تكثير وپرورش آبزيان
۸ شیمی – شیمی الی
۹ برنامه ريزي درسي


دیدگاه های کاربران