امور پایان نامه

   تاریخ انتشار : ۲۶ دی ۱۳۹۵    دیدگاه : 0    نویسنده : admin   کد نوشته : 194   موضوع : کارشناسی ارشد  

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد :

به اطلاع دانشجویانی که درس پایان نامه را در نیمسال جاری دارند ، می رساند ارائه به موقع دو گزارش کار سه ماهه اول و دوم و تأیید آن توسط

استاد راهنما و پژوهش جهت اخذ نمره مربوطه الزامیست

فرم خام پروپوزال

اطلاعیه مهم

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

مرحله چهارم

 

دانشجويان کارشناسي ارشد که قصد دفاع از پايان نامه خود را در هرنيمسال تحصيلي دارند مي بايست فرم شماره يک وپروپوزال خود را حداکثر تا تاريخ ۱۵ بهمن هرسال براي نيمسال اول و۱۵ خرداد هرسال براي نيمسال دوم به گروه آموزشي تحويل دهند