امور پایان نامه

   تاریخ انتشار : ۲۶ دی ۱۳۹۵    دیدگاه : 0    نویسنده : admin   کد نوشته : 194   موضوع : کارشناسی ارشد  

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد :

به اطلاع دانشجویانی که درس پایان نامه را در نیمسال جاری دارند ، می رساند ارائه به موقع دو گزارش کار سه ماهه اول و دوم و تأیید آن توسط
استاد راهنما و پژوهش جهت اخذ نمره مربوطه الزامیست

اطلاعیه مهم

مرحله اول  

۱-فرم معرفی به استاد راهنما

۲- فرم معرفی به استاد مشاور

۳- فرم تعهد از توليدات علمي از استاد راهنما و مشاور

۴- فرم تعهد از توليدات علمي

۵- فرم شماره ۱ فرم تاييد ظرفيت

مرحله دوم

۱- فرم راهنمای نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد

۲- عنوان انگليسي سربرگ

۳- عنوان فارسي سربرگ

۴- فرم بسم الله الرحمن الرحیم

۵- قرم خام پروپوزال

مرحله سوم

۱- نامه معرفی به داور

۲-فرم هاي گزارشات سه ماهه اول

۳-فرم هاي گزارشات سه ماهه دوم

۴-فرم ارزيابي مديريت پژوهش

۵- فرم شماره ۶

۶- فرم شماره ۷

۷- فرم شماره ۸ – فرم تسويه حساب مالي-آموزشي وصندوق رفاه

۸- فرم شماره ۹ شركت در جلسات دفاعيه

۹- تاييد راهنما و مشاور براي برگزاري جلسه دفاعيه

مرحله چهارم

۱- فرم تحويل نسخه هاي صحافي شده

۲- فرم شماره ۱۶ نهایی

دانشجويان کارشناسي ارشد که قصد دفاع از پايان نامه خود را در هرنيمسال تحصيلي دارند مي بايست فرم شماره يک وپروپوزال خود را حداکثر تا تاريخ ۱۵ بهمن هرسال براي نيمسال اول و۱۵ خرداد هرسال براي نيمسال دوم به گروه آموزشي تحويل دهند