رییس مرکز تحقیقات صنایع غذایی واحد آزادشهر تودیع شد.

   تاریخ انتشار : ۱۷ خرداد ۱۳۹۶    دیدگاه : 0    نویسنده : فریدون مفیدی   کد نوشته : 1119   موضوع : اخبار دانشگاه  

رییس مرکز تحقیقات صنایع غذایی واحد آزادشهر تودیع شد.
طی جلسه ای با حضور دکتر سید مهدی حسینی رییس واحد آزادشهر و تعدادی از معاونین ، دکتر ابوالفضل فدوی عضو هیات علمی گروه صنایع غذایی واحد آزادشهر که بمدت ۲ سال بعنوان رییس مرکز تحقیقات صناییع غذایی واحد آزادشهر فعالیت میکرد تودیع شد و از فعالیت نامبرده در این مدت تقدیر بعمل آمد.