اداره طراحی

   تاریخ انتشار : ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶    دیدگاه : 0    نویسنده : admin   کد نوشته : 1052   موضوع : دسته‌بندی نشده  

اداره طراحی

فعالیتهای ادارهی طراحی عبارتند از:

۱- تنظیم اسناد فنی مناقصه قراردادهای مشاورین و پیمانکاران

۲- تنظیم و انعقاد قراردادهای مشاورین و پیمانکاران

۳- انجام نظارت عالیه بر اجرای پروژه‌ها

۴- انجام امور مربوط به مشاورین و طرح‌ها و بررسی نقشه‌ها

۵- اخذ تصویب نقشه‌ها از معاونت عمران سازمان مرکزی و اخذ مجوزهای لازم از سازمان‌های مربوطه جهت اجرا.

۶- بررسی تغییر نقشه‌ها و مصالح نقشه‌های مصوب و اخذ مجوزهای لازم از اداره‌ی کل فنی ساختمان و اداره کل طرح‌های عمرانی سازمان مرکزی

۷- بررسی و تأئید نقشه‌های ابنیه، تأسیسات مکانیکی و الکتریکی ارائه شده توسط مشاورین و انجام مکاتبات مربوطه

۸- پاسخ به پرسش‌های فنی مشاورین و پرسش‌های فنی پیمانکاران که از اداره‌ی نظارت ارسال شده است.

۹- شرکت در جلسات مرتبط با دستگاه بهره‌بردار، سازمان مرکزی و غیره جهت انجام امور طراحی

۱۰- رسیدگی نهایی به صورت وضعیت پیمانکاران تحت عنوان نماینده‌ی معاونت عمرانی

۱۱- رسیدگی نهایی به صورت وضعیت مشاورین

۱۲- رسیدگی نهایی به صورتجلسات و بررسی متره اقلام.

۱۳- بررسی فناوری‌های نوین ساختمان و ارائه‌ی پیشنهاد به مشاورین جهت استفاده در طرح‌ها