اسفند, ۱۳۹۶

اطلاعیه مهم

۱۲٫۰۲٫۱۳۹۶  |  بدون دیدگاه. ››

اطلاعیه بسیار مهم : آخرین مهلت انتخاب واحد، انتخاب پایان نامه ، تمدید پایان نامه ، امتحان جامع : سوم اسفند ماه 96 می باشد. درصورت عدم انجام مراحل فوق طبق بخشنامه ، ... بیشتر بخوانید.. »