روابط عمومی

شماره تلفن و آدرس واحد

۱۱٫۲۶٫۱۳۹۵  |  بدون دیدگاه. ››

استان گلستان : شهرستان آزادشهر . خیابان شهید رجایی . دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر .صندوق پستی 30   شماره های تماس حوزه 01735724003 ریاست 01735729841 معاونت پژوهش 01735725823 معاونت آموزش 01735729840 معاونت اداری ومالی 01735725925 معاونت دانشجویی 01735734603 معاونت فرهنگی 01735724001 معاونت عمران 01735721416 معاونت سما 01735722225   داخلی 310 مدیر آموزش 01735734608 مدیر پژوهش 01735729845 مدیر فناوری ... بیشتر بخوانید.. »

شماره تلفن و آدرس واحدها

۱۱٫۲۶٫۱۳۹۵  |  بدون دیدگاه. ››

شماره تلفن و آدرس واحدها   نام   منطقه   آدرس، شماره تلفن، کد شهرستان و سایت اینترنتی واحد دانشگاهی   آبادان 6 بلوار آیت¬اله طالقانی، کدپستی: 36531/63178 صندوق پستی: 666 دورنگار: 4460111 تلفن: 15-4460113 (0631) info@iauabadan.ir www.iauabadan.ac.ir آباده 1 فارس، آباده، بلوار شهید چمران، خ دانشگاه. کدپستی: ... بیشتر بخوانید.. »

مدیر روابط عمومی

۱۱٫۲۶٫۱۳۹۵  |  بدون دیدگاه. ››

نام و نا م خانوادگی : فریدون مفیدی تلفن تماس : 01735722223 داخلی : 212   بیشتر بخوانید.. »