امور اداری

فایل طرح درس

۰۷٫۱۱٫۱۳۹۶  |  بدون دیدگاه. ››

دریافت فایل  pdf  طرح درس دریافت فایل word طرح درس بیشتر بخوانید.. »

امور نقلیه

۱۱٫۲۶٫۱۳۹۵  |  بدون دیدگاه. ››

نام و نام خانوادگی : غلامرضا نصیری شماره تماس : 01735722223 نظارت بر امور نقلیه دانشگاه بیشتر بخوانید.. »

انبار

۱۱٫۲۶٫۱۳۹۵  |  بدون دیدگاه. ››

نام ونام خانوادگی : موسی قاسمیان شماره تماس :01735722223 وظایف : انبارداری دانشگاه کنترل ورود وخروج کالاها بیشتر بخوانید.. »

خدمات

۱۱٫۲۶٫۱۳۹۵  |  بدون دیدگاه. ››

بخش خدمات : اين بخش كليه كارهاي خدماتي واحد از قبيل انتظامات , نگهداري فضاي سبز , ترابري افراد/اشياء , نظارت محوطه و ساختمانها را زير نظر مدير اداري به انجام مي رساند. بیشتر بخوانید.. »

تدارکات

۱۱٫۲۶٫۱۳۹۵  |  بدون دیدگاه. ››

تداركات واحد : اين بخش كليه اقدامات مربوط به تهيه نيازمنديها اعم از كالا و خدمات نگهداري و مديريت انبارها و واگذري اجناس مورد نياز به بخش هاي مختلف دانشگاه را زير ... بیشتر بخوانید.. »

دبیرخانه

۱۱٫۲۶٫۱۳۹۵  |  بدون دیدگاه. ››

اهم فعالیت: - دریافت و ثبت نامه های وارده و صادره از واحدهای دانشگاهی ، مؤسسات دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی . - تفکیک و توزیع نامه ها ، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها ... بیشتر بخوانید.. »

اداره کارگزینی

۱۱٫۲۶٫۱۳۹۵  |  بدون دیدگاه. ››

- كارگزيني كاركنان : اين بخش كليه اقدامات مديريت منابع انساني شامل تامين و سازماندهي و انتصاب نيروي انساني , آموزش و پرورش نيروي انساني , ترفيعات , جابجاييها, مرخصي , ماموريت , ... بیشتر بخوانید.. »

مدیر امور اداری

۱۱٫۲۶٫۱۳۹۵  |  بدون دیدگاه. ››

نام و نام خانوادگی: محسن چورلی رشته تحصیلی : حسابداری تماس مستقیم با مدیر اداری : 01735721419 ... بیشتر بخوانید.. »