امور فوق برنامه

نمایشگاه و مسابقات فرهنگي:

۰۲٫۲۰٫۱۳۹۶  |  بدون دیدگاه. ››

برگزاری نمایشگاه های فرهنگی و هنری: نمایشگاه آثار فرهنگی و هنری در سه سطح واحد دانشگاهی، مركزاستان و کشوری برگزار می گردد. این مجموعه فعالیت هاي فرهنگی، برای تشویق و ترغیب دانشجویان هنرمندی که در ... بیشتر بخوانید.. »

اردوهای دانشجويي

۰۲٫۱۲٫۱۳۹۶  |  بدون دیدگاه. ››

اردوهای دانشجويي : با توجه به میزان علاقمندی جوانان و حصول دستاوردهای مفید و ارزشمندی که از برنامه های اردویی انتظار می رود، تشکیل اردوهای فرهنگی در دستور کار این حوزه قرار گرفته و ... بیشتر بخوانید.. »

مناسبت ها و برنامه هاي ترويجي

۰۲٫۱۱٫۱۳۹۶  |  بدون دیدگاه. ››

مناسبت ها و برنامه هاي ترويجي: براي امور فرهنگي دانشگاه در حوزه طرح های ماندگار فرهنگی با رویکرد نهادی- ساختاری،  تشکل ها، کانون ها و نشریات دانشجویی از اهمیت ویژه ای برخوردارند. و تلاش ... بیشتر بخوانید.. »

نشريان دانشجويي:

۰۲٫۱۱٫۱۳۹۶  |  بدون دیدگاه. ››

بیشتر بخوانید.. »

مناسبت ها و برنامه هاي ترويجي

۱۱٫۱۱٫۱۳۹۵  |  بدون دیدگاه. ››

مناسبت ها و برنامه هاي ترويجي: براي امور فرهنگي دانشگاه در حوزه طرح های ماندگار فرهنگی با رویکرد نهادی- ساختاری،  تشکل ها، کانون ها و نشریات دانشجویی از اهمیت ویژه ای برخوردارند. و تلاش ... بیشتر بخوانید.. »

عمره دانشجويي و اعتكاف

۱۱٫۱۱٫۱۳۹۵  |  بدون دیدگاه. ››

بیشتر بخوانید.. »

اردوهاي دانشجويي

۱۱٫۱۱٫۱۳۹۵  |  بدون دیدگاه. ››

اردوهای دانشجويي : با توجه به میزان علاقمندی جوانان و حصول دستاوردهای مفید و ارزشمندی که از برنامه های اردویی انتظار می رود، تشکیل اردوهای فرهنگی در دستور کار این حوزه قرار گرفته و ... بیشتر بخوانید.. »

نمايشگاه ها و مسابقات فرهنگي

۱۱٫۱۱٫۱۳۹۵  |  بدون دیدگاه. ››

برگزاری نمایشگاه های فرهنگی و هنری: نمایشگاه آثار فرهنگی و هنری در سه سطح واحد دانشگاهی، مركزاستان و کشوری برگزار می گردد. این مجموعه فعالیت هاي فرهنگی، برای تشویق و ترغیب دانشجویان هنرمندی که در ... بیشتر بخوانید.. »

كانون هاي فرهنگي هنري

۱۱٫۱۱٫۱۳۹۵  |  بدون دیدگاه. ››

بیشتر بخوانید.. »

نشريات دانشجويي

۱۱٫۱۱٫۱۳۹۵  |  بدون دیدگاه. ››

نشريات دانشجويي: طي سالهاي گذشته دو نشريه به نام هاي "تذكره" و "سجاده عشق" در حوزه دفتر فرهنگ و كانون قرآن و عترت دانشگاه، بصورت ماهانه به چاپ مي رسيد كه با توجه به ... بیشتر بخوانید.. »