تسهيلات رفاهي

انتشارات و كتابفروشي دانشگاه:

۰۲٫۱۰٫۱۳۹۶  |  بدون دیدگاه. ››

      بیشتر بخوانید.. »

انتشارات و كتاب فروشي

۱۱٫۱۱٫۱۳۹۵  |  بدون دیدگاه. ››

انتشارات: امور دانشجويي واحد در جهت خدمت رساني بيشتر به دانشجويان، در ساختمان دانشكده علوم انساني در محيطي آرام و قابل دسترس، فضايي به متراژ 23 مترمربع را براي انتشارات دانشجويي، تهيه جزوات، خدمات ... بیشتر بخوانید.. »

پاركينگ دانشجويي

۱۱٫۱۱٫۱۳۹۵  |  بدون دیدگاه. ››

پاركينگ دانشجويي:  در جهت خدمات رساني به دانشجويان وجلوگيري از خسارت(جريمه) وآسيب ديدن خودروها و وسائط نقليه پارك شدة ايشان در خيابان در ايام حضور در كلاس،  با تلاش ها و رايزني هاي ... بیشتر بخوانید.. »

بوفه دانشجويي

۱۱٫۱۱٫۱۳۹۵  |  بدون دیدگاه. ››

بوفه دانشجویی : بوفه دانشجویی با فضایی مناسب و نيروهاي مجرب و كارآزموده، در فضايي بصورت جداگانه برای خواهران و برادران، جنب سلف سرویس دانشگاه واقع شده و  با پخت و آماده سازي 18 ... بیشتر بخوانید.. »