امور فرهنگي

۸۰ دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر به مناطق جنگی جنوب اعزام شدند

۱۲٫۱۹٫۱۳۹۵  |  بدون دیدگاه. ››

با بدرقه مسئولان دانشگاه و فرمانده حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر واحد آزادشهر کاروان دختران دانشجوی این واحد در قالب 80 نفر راهی سفر روحانی راهیان نور شدند. به گزارش خبرنگار ... بیشتر بخوانید.. »

پژوهش هاي قرآني

۱۱٫۱۱٫۱۳۹۵  |  بدون دیدگاه. ››

بیشتر بخوانید.. »

مسابقات قرآن و عترت

۱۱٫۱۱٫۱۳۹۵  |  بدون دیدگاه. ››

بیشتر بخوانید.. »

مناسبت ها و برنامه هاي ترويجي

۱۱٫۱۱٫۱۳۹۵  |  بدون دیدگاه. ››

بیشتر بخوانید.. »

عمره دانشجويي و اعتكاف

۱۱٫۱۱٫۱۳۹۵  |  بدون دیدگاه. ››

بیشتر بخوانید.. »

اردوهاي دانشجويي

۱۱٫۱۱٫۱۳۹۵  |  بدون دیدگاه. ››

بیشتر بخوانید.. »

نمايشگاه ها و مسابقات فرهنگي

۱۱٫۱۱٫۱۳۹۵  |  بدون دیدگاه. ››

بیشتر بخوانید.. »

كانون هاي فرهنگي هنري

۱۱٫۱۱٫۱۳۹۵  |  بدون دیدگاه. ››

بیشتر بخوانید.. »

نشريات دانشجويي

۱۱٫۱۱٫۱۳۹۵  |  بدون دیدگاه. ››

بیشتر بخوانید.. »

امور اقامه نماز

۱۱٫۱۱٫۱۳۹۵  |  بدون دیدگاه. ››

بیشتر بخوانید.. »