دکتری

مصاحبه دکتری ۱۳۹۶

۱۰٫۲۶٫۱۳۹۵  |  بدون دیدگاه. ››

مصاحبه آزمون دکتری تخصصی سال ۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان ضمن تبریک به داوطلبین دعوت شده به مصاحبه علمی دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی سال ۱۳۹۶ به استحضار می رساند این مصاحبه در ... بیشتر بخوانید.. »

مرکز آزمون

۱۰٫۲۶٫۱۳۹۵  |  بدون دیدگاه. ››

بیشتر بخوانید.. »

سرفصل دروس

۱۰٫۲۶٫۱۳۹۵  |  بدون دیدگاه. ››

بیشتر بخوانید.. »

رشته های موجود

۱۰٫۲۵٫۱۳۹۵  |  بدون دیدگاه. ››

۱ جامعه شناسی – جامعه شناسی اقتصادی و توسعه ۲ جامعه شناسی – جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران ۳ علوم سیاسی – سیاستگذاری عمومی ۴ علوم سیاسی – اندیشه های سیاسی ۵ علوم و صنایع غذایی – ... بیشتر بخوانید.. »